Tarief
De kosten en tarieven van mijn werkzaamheden worden altijd vooraf met u besproken en vervolgens ook schriftelijk vastgelegd. Ik werk op basis van een uurtarief van € 150,00 tot € 185,00 per uur (exclusief BTW). Ik reken geen kantoorkosten boven op het uurtarief. Welk tarief op uw zaak van toepassing is, is van verschillende factoren afhankelijk zoals aard van de zaak, spoedeisendheid en dergelijke. Als vooraf goed is in te schatten hoeveel tijd een zaak gaat kosten is het ook mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken voor de zaak. Tijdens het eerste gesprek vertel ik u hier graag meer over.

Rechtsbijstandsverzekering
Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, bestaat de mogelijkheid dat de verzekering de advocaatkosten dekt. Of dit het geval is, hangt van uw verzekeringspolis af. In dat geval wordt graag met u en de verzekeringsmaatschappij samengewerkt.

Toevoeging
Wanneer uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, kunt u in aanmerking komen voor een zogenaamde “toevoeging”. Een toevoeging betekent dat u van de overheid subsidie krijgt voor de kosten van de rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt of u een toevoeging kunt krijgen. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging zal de Raad voor Rechtsbijstand u een eigen bijdrage opleggen die u aan mij dient te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, waarbij in eerste instantie wordt uitgegaan van uw inkomen twee jaar geleden (peiljaar). Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl).
Wanneer u naar mij bent doorverwezen door Het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl) krijgt u een korting op de eigen bijdrage.

Overige kosten
Naast de advocaatkosten dient u rekening te houden met bijkomende kosten zoals griffierechten (de kosten van een procedure voor de rechtbank), deurwaarderskosten en kosten voor uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP). Als het nodig is om derden in te schakelen, zoals bijvoorbeeld en fiscaal- of pensioenadviseur, komen die kosten ook voor uw rekening. Uiteraard worden derden alleen ingeschakeld na overleg met u.

Het griffierecht dient u alleen te betalen indien het tot een procedure bij de rechter komt. De hoogte van het griffierecht is van verschillende factoren afhankelijk. U kunt meer informatie hierover vinden op de website van de rechtbanken (www.rechtspraak.nl).