Maart '18

Februari '18

November '17

April '17

Maart '17

Februari '17

Januari '17

November '16

April '16

Januari '16

December '15

November '15

Oktober '15

Nieuws oktober 2015:

Kinderalimentatie

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 beslist dat bij de berekening van kinderalimentatie wel rekening moet worden gehouden met de ontvangst van het kindgebonden budget, maar alleen bij de vaststelling van de inkomsten van de alleenstaande ouder die het kind verzorgt. De Hoge Raad maakt hiermee een einde aan de wijze van berekenen zoals deze vanaf 1 januari 2013 werd toegepast.

Bij de berekening van kinderalimentatie moest volgens de landelijke Expertgroep Alimentatienormen het kindgebonden budget in mindering komen op de zogenoemde behoefte van de kinderen. Het kindgebonden budget werd gezien als bijdrage in de kosten van het kind en niet als inkomen aan de zijde van de ouder bij wie het kind staat ingeschreven. Per 1 januari 2015 werden de heffingstoeslagen voor alleenstaande ouders vervangen door de alleenstaande-ouderkop. Deze werd betaald als toeslag op het kindgebondenbudget en op een zodanige wijze verwerkt in de berekening van de kinderalimentatie dat dit tot gevolg heeft gehad dat sinds 1 januari 2015 de kinderalimentatie in veel gevallen door de rechter aanzienlijk is verlaagd of zelfs op nihil gesteld.

De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 9 oktober 2015 geoordeeld dat deze manier van rekenen fout is. Dit betekent dat het kindgebonden budget niet direct afgetrokken wordt van de behoefte van het kind, maar wordt opgeteld bij het inkomen van de ouder die het budget ontvangt.

Deze beslissing van de Hoge Raad leidt niet automatisch tot een aanpassing van het verschuldigde of te ontvangen bedrag. Het is aan de ouders zelf om actie te ondernemen en de afspraken te laten wijzigen indien gewenst.

Rekenvoorbeeld
Bij een gezin met 2 kinderen waarbij de vrouw een inkomen had van € 1.000,= bruto per maand (excl. vakantiegeld) en de man een inkomen van € 1.900,= per maand (excl. vakantiegeld) zou totdat de Hoge Raad de beslissing nam een rechter een bijdrage opleggen van € 43,= per kind per maand. Bij toepassing van de beslissing van de Hoge Raad zal er een bijdrage van € 81,= per kind per maand worden vastgesteld. Bijna een verdubbeling in dit geval.

Iedere situatie is anders en per situatie zou moeten worden bekeken welke gevolgen de beslissing van de Hoge Raad in die concrete situatie heeft. Of dit leidt tot een verdubbeling van de maandelijkse bijdrage is afhankelijk van meerdere feiten en omstandigheden. Een algemene rekenregel is helaas niet te geven.

Ik kan voor u een inschatting maken van uw positie bij toepassing van de beslissing van de Hoge Raad. Ook kan ik als mediator helpen om samen afspraken te maken over het al dan niet aanpassen van de alimentatie. Wanneer het niet lukt samen afspraken te maken, kan in het uiterste geval de rechter gevraagd worden een beslissing nemen.

April '15

Februari '15

November '14

Oktober '14

 

Top