Maart '18

Februari '18

November '17

April '17

Maart '17

Februari '17

Januari '17

November '16

April '16 

Januari '16

Nieuws januari 2016:

* Kamerleden buigen zich over vechtscheidingen:
Hoe kan je voorkomen dat huwelijken eindigen in een vechtscheiding, waardoor vooral kinderen beschadigd kunnen raken? Daarover praat de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie morgen. De Rechtspraak heeft aangeboden daarover mee te denken. Rechters worden dagelijks geconfronteerd met moeilijke scheidingen en denken al geruime tijd na over methoden om te voorkomen dat de problemen uit de hand lopen. Bij verschillende rechtbanken lopen momenteel pilots op het gebied van alternatieve conflictoplossing en ondersteuning van kinderen in een vechtscheiding. Motie

De Tweede Kamer nam onlangs een motie van Jeroen Recourt (PvdA) aan, waarin maatschappelijke organisaties werd gevraagd initiatieven te ontwikkelen om het aantal vechtscheidingen terug te dringen. De Rechtspraak wil daar graag een bijdrage aan leveren, omdat veel kinderen de dupe worden van het feit dat (ook ongetrouwde) ouders het niet eens kunnen worden over de verdeling van zorgtaken, geld en goederen. De knoop doorhakken en een uitspraak doen in zo’n geschil is vaak niet voldoende. Rechters zoeken daarom naar duurzame oplossingen, waar alle partijen mee kunnen leven. Dat begint met een snelle diagnose van de situatie: op welke vlakken botsen de ouders? Wat hebben zij nodig om verder te kunnen, en wat willen de kinderen?

Kinderen
De Rechtspraak werkt zo mogelijk samen met bijvoorbeeld advocaten, gemeenten, hulpverleners, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming. De rechtbank Zeeland-West-Brabant zet bijvoorbeeld op proef gedragsdeskundigen in die de belangen van kinderen behartigen in vechtscheidingszaken. Zo’n ‘bijzondere curator’ geeft het kind een stem in de procedure, adviseert de rechter over stappen als het kind in de knel zit en probeert ouders ervan te overtuigen hulp te accepteren.

Pilots
Bij de rechtbank in Rotterdam loopt een pilot waarin familierechters speciaal worden opgeleid in conflictdiagnose en interventiemogelijkheden. Elk scheidend gezin krijgt een vaste rechter toegewezen, die alle problemen in hun onderlinge samenhang kan behandelen. Is er geen ouderschapsplan, dan wordt vroeg in het proces een regiezitting gehouden om verzoeken met betrekking tot kinderen te behandelen.
De rechtbank Noord-Nederland werkt, om onnodige escalatie van het conflict te voorkomen, met één rechter per echtscheiding en een uniform hulpaanbod voor ouders en kinderen. Dat wordt gefinancierd door de gemeente waar zij wonen.
Alle pilots worden in de loop van dit jaar geëvalueerd.
Zie ook de factsheet die aan de Tweede Kamer is verstuurd.

Bron: Rechtspraak.nl

* Alimentatie betalen na samenwonen: de feiten
Als het om samenwonen gaat, is er in de wet weinig geregeld. Voor echtgenoten (huwelijk of geregistreerd partnerschap) ligt dit anders; voor hen zijn er wel talloze zaken in de wet vastgelegd. Zo bepaalt de wet dat echtgenoten na scheiding in bepaalde gevallen verplicht kunnen zijn om partneralimentatie te betalen. Voor samenwoners bestaat die verplichting niet.

Onder de Nederlandse wetgeving is het echter onmogelijk om in de huwelijkse voorwaarden, dus voorafgaand aan het huwelijk, afspraken vast te leggen waarin wordt afgezien van partneralimentatie na het stranden van een huwelijk. Een dergelijke afspraak kan enkel worden gemaakt wanneer er sprake is van een scheiding en moet dan worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

In het buitenland is dat anders. Daar wordt een huwelijk vaak als zakelijke aangelegenheid aangemerkt. De gevolgen van zowel het huwelijk, als de scheiding, kunnen vrijwel geheel naar eigen inzicht worden vastgelegd, ook al vooraf.

Voor mensen die niet trouwen, bestaat de mogelijkheid om een samenlevingsovereenkomst te sluiten. Dat is echter niet verplicht. Met een samenlevingscontract kan in Nederland de financiële kant van de relatie worden geregeld. Echter, wanneer een koppel met een samenlevingscontract uit elkaar gaat, en een van de partners van mening is dat er partneralimentatie betaald moet worden, bijvoorbeeld omdat een van hen is gestopt met werken om thuis de kinderen op te voeden, dan moet er, om te voorkomen dat de betaling van die partneralimentatie wordt aangemerkt als een schenking, sprake zijn van een dringende morele verplichting tot die betaling.

Dit jaar heeft Staatssecretaris van Financiën duidelijk gemaakt dat er geen Schenkbelasting betaald hoeft te worden als samenwoners duidelijk afspreken dat de ene ex aan de andere ex partneralimentatie betaalt. Maar dan mag die partneralimentatie niet hoger zijn dan het bedrag van de partneralimentatie volgens de wettelijke maatstaven, de zogenaamde Tremanormen. In sommige gevallen heeft het koppel dit in een samenlevingsovereenkomst vastgelegd vóórdat de relatie op de klippen is gelopen.

Bron: Verder-online

* Echtscheiding geldige reden voor vakantie-annulering?
Tijdens het boeken van een vakantie is het niet mogelijk om in de toekomst te kijken. De kans bestaat dat er in de loop van de tijd relatieproblemen ontstaan waaruit een echtscheiding voortvloeit. Kunt u in dit geval met een annuleringsverzekering uw vakantie alsnog probleemloos annuleren?

Scheiding dekken met reisverzekering.
Een verbroken relatie is niet voor iedere verzekeraar een geldige reden om uw vakantie te annuleren. Vaak kleven hier enkele voorwaarden aan. Zo moet, als er sprake is van een huwelijk, vaak de echtscheidingsprocedure in gang zijn gezet en dient dit ook aangetoond te worden aan de hand van stukken. Wanneer u samenwoont wordt veelal als voorwaarde gesteld dat uw samenlevingscontract moet zijn “ontbonden door de notaris”. De in de meeste samenlevingscontracten voorgeschreven wijze van beëindiging van een samenlevingscontract door opzegging middels een aangetekende brief is dus met het oog op het beroep doen op de annuleringsverzekering niet voldoende. Annulering van de vakantie is verder alleen geldig op het moment dat u de scheidingsprocedure bent gestart, nádat u uw vakantie had geboekt.

Let op: iedere verzekeraar hanteert verschillende voorwaarden. Zorg daarom altijd dat u bij uw eigen verzekeraar nagaat welke voorwaarden op uw situatie van toepassing zijn.

Bron: vFAS

 

December '15

November '15 

Oktober '15

April '15

Februari '15

November '14

Oktober '14

 

Top