Na afronding van mijn studie, in 1996, ben ik direct in de advocatuur gaan werken. In 1998 ben ik
als advocaat beëdigd. Daarna heb ik mij vrij snel gespecialiseerd in het familierecht. Sinds 2005 houd ik mij volledig bezig met het familierecht en dan met name met zaken over (echt-) scheidingen, alimentatie en omgang. Ik ben aangesloten bij de specialistenvereniging voor advocaten en mediators in het familierecht: de vFAS (zie ook www.verder-online.nl). Daarnaast ben ik ook MfN-geregistreerd mediator (zie www.mfnregister.nl) en word ik door de Rechtbank ingeschakeld in lopende procedures in het kader van de mediation naast Rechtspraak.

Het familierecht spreekt mij aan vanwege de dynamiek van uiteenlopende kwesties en de variëteit aan cliënten in verschillende fasen van hun leven. Vaak kan ik als advocaat helpen om in minnelijk overleg tot een oplossing te komen, zodat escalaties worden voorkomen. Als het nodig is om naar de rechter te gaan, weet ik als advocaat bij uitstek wat een rechter in een procedure zou kunnen beslissen. Daardoor kan ik cliënten op een efficiënte manier bijstaan. Ik weet de weg in de verschillende regels en wetten.

Mijn kennis en vaardigheden als advocaat kan ik bij uitstek inzetten wanneer ik optreed als mediator. Juist door mijn ervaring met conflicten en gerechtelijke procedures, ben ik bij mediations in staat mensen te begeleiding bij het vinden van de oplossing van hun geschillen. Bovendien kan ik er voor zorgen dat de afspraken die in de mediation worden gemaakt goed worden vastgelegd. Hierdoor worden nieuwe problemen vaak voorkomen.

Omdat ik mij al jaren volledig richt op het familierecht, heb ik veel ervaring op dat gebied. Meer dan de meeste andere advocaten en mediators, voor wie het familierecht geen dagelijks werk is. Ik werk snel, maar zorgvuldig en zorg ervoor dat mijn cliënten precies weten waar ze rekening mee moeten houden. Dit voorkomt onaangename verrassingen.